FAQ

Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia jest Statut Stowarzyszenia Śląscy Blogerzy Książkowi. Statut dostępny jest tutaj.

Load More


Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Śląscy Blogerzy Książkowi, wypełnij deklarację członkowską dostępną tutaj, a następnie wyślij jej skan na adres: silesiabook@onet.pl. Pamiętaj, żeby zatrzymać dokument w wersji papierowej – dostarczysz go nam na kolejnym najbliższym spotkaniu członków stowarzyszenia!

Pamiętaj, żeby przed zgłoszeniem do Stowarzyszenia zapoznać się z naszym Statutem!

Load More


Do Stowarzyszenia Śląscy Blogerzy Książkowi dołączyć mogą blogerzy książkowi, którzy mieszkają na Śląsku. Czasem członkami zostać mogą także inne osoby, które w sposób znaczny przyczyniają się do promocji literatury – na przykład instagrammerzy czy osoby prowadzące fanpage na Facebooku.

Load More


Do Stowarzyszenia dołączyć może każdy bloger, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem zwyczajnym może być także osoba, która ukończyła lat 16, ale nie jest jeszcze pełnoletnia – wtedy, oprócz deklaracji członkowskiej, potrzebna jest także zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Load More


Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są opłacać składki członkowskie. Składki są obowiązkowe i obecnie wynoszą 15 złotych na kwartał.

Oprócz tego każdy może wpłacać darowizny na konto Stowarzyszenia.

Load More


Członek zwyczajny zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia. Co to oznacza? Pragniemy, by nasi członkowie razem z nami angażowali się w organizację spotkań autorskich, wymian książkowych, paneli literackich i innych akcji, które organizujemy na terenie Śląska.

 

Load More