Ile muszę mieć lat, żeby dołączyć?

Do Stowarzyszenia dołączyć może każdy bloger, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem zwyczajnym może być także osoba, która ukończyła lat 16, ale nie jest jeszcze pełnoletnia – wtedy, oprócz deklaracji członkowskiej, potrzebna jest także zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.