Władze

W Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają:

Agnieszka Kolano – Prezes Zarządu
Zuzanna Kubacz – Prezes Zarządu
Patryk Obarski – Prezes Zarządu

W składzie Komisji Rewizyjnej znajdują się:

Karolina Sosnowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Sznajder – członek Komisji Rewizyjnej